ΕΠΣ

Θέση

Πόδι

Φύλλο

Δάμη Νικόλαος Χρήστο...

ΕΠΣ:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλικία
16
Θέση
Κεντρικός Χαφ
Λεπτομέριες

Κιόσσες Ανδρέας

ΕΠΣ:ΔΡΑΜΑΣ
Ηλικία
16
Θέση
Κεντρικός Χαφ
Πόδι
Δεξί
Λεπτομέριες

Παπαγεωργίου Γιώργος

ΕΠΣ:ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ηλικία
23
Θέση
Επιθετικός Χαφ
Λεπτομέριες