Φωτογραφία λίστας: 
Στόπερ
Φωτογραφία λίστας: 
Στόπερ
Μέσος
Φωτογραφία λίστας: 
Στόπερ
Αριστερός αμυντικός
Δεξιός αμυντικός
Κεντρικός Αμυντικός
Aμυντικό χαφ

Σελίδες