Φωτογραφία λίστας: 
Στόπερ
Αριστερός αμυντικός
Κεντρικός Αμυντικός