Φωτογραφία λίστας: 
Δεξί Χαφ
Αριστερό χαφ
Επιθετικός χαφ
Φωτογραφία λίστας: 
Μεσοεπιθετικός
Αριστερός Εξτρέμ