Φωτογραφία λίστας: 
Στόπερ
Φωτογραφία λίστας: 
Επιθετικός